Werkwijze

Vaak spreken klanten in de winkel ons aan over hun interieur. “We hebben zulke mooie dingen gezien in de winkel, maar we weten niet hoe we die in ons bestaande interieur kunnen inpassen.” Of: “Hoe kan ik mijn interieur in een modern jasje steken?” Hulp en goed advies is hierbij nodig. En dat is al jarenlang de basis van onze werkwijze: de tijd nemen voor goed advies, liefst bij de mensen thuis. Of het nu gaat om vervanging van een los item of om een complete inrichting.

Luisteren & intunen

Wanneer wij een interieurproces aangaan met een klant is goed luisteren enorm belangrijk. Wij fungeren eigenlijk als een soort interieur-specifieke zoekmachine: door goed te luisteren, filteren wij er de juiste zoekresultaten uit.

Balans

Vaak worden bestaande meubels gecombineerd met nieuwe. Soms omdat interieurs niet in een keer vervangen kunnen – en hoeven – worden, soms omdat meubels een emotionele waarde hebben voor de klant. Bij het advies wordt hier respectvol mee omgegaan. Wij zijn namelijk niet van ‘het oude spul eruit, het nieuwe spul erin’. Een interieur is geen panklaar gerecht, maar een menu van strokende smaken.

Persoonlijk

Als wij bij mensen thuis komen, zijn wij ons zeer bewust van een zekere intimiteit die de klant deelt. Wij zien een interieur als een volgende omhulling van je lichaam – na je huid en je kleding – belangrijk dat je interieur fijn voelt en in balans is.

Bij de klant thuis

Het leukste moment is vaak als wij terplekke beginnen te schuiven met meubels, verschillende accessoires bij elkaar zetten, of een schilderij anders ophangen. Vaak zien klanten dan meteen dat er veel kan met eigen spullen. Dit is ook het moment dat de hoogdrempeligheid van interieur design wegvalt en de klant geïnspireerd raakt.

Tevreden

Ons einddoel is altijd een tevreden & geïnspireerde klant. Dus gaan wij verder dan een goed advies. Wij zorgen voor een correcte en vakbekwame aflevering en montage, spullen mee op zicht, maatwerk, kortom alles wat nodig is om het juiste resultaat te bereiken.

Ook bieden wij…

Bij aanschaf van producten hoort een goed advies. Maar ook zonder aanschaf kan onze expertise ingezet worden. Voor kleuradvies, materialisatie, verlichting, en verbouwingsplannen. Of juist een compleet uitgewerkt interieurplan waarbij alle bovenstaande aspecten aan bod komen. Altijd vooraf helder en transparant over omvang en inzet.
Kijk op http://studioslow.nl voor meer info,gerealiseerde projecten, visie en tarieven.

Read me in English

The way we work

Clients in our store often approach us about their interior: ‘We have seen so many beautiful items here, but we don’t know how to implement them in our current interior.’ Or: ‘How do I go about changing my current interior?’ Help and good advice is what they need. And this has been our working model for years: taking the time to give proper and fitting advice, whether it is about replacing one item or a whole interior.

Tuning in & listening

Listening is very important for formulating our interior advice. We become an interior-specific search engine: by listening carefully, we filter out the most relevant search results. Our own taste button is set to ‘off’.

Balance

We often combine old pieces with new items. Sometimes, because interiors cannot – and does not need to – be replaced in at once, other times because furniture has sentimental value for the client. We always take this in careful consideration. We don’t do complete overhauls, instead we are more subtle. An interior is not a ready-made meal; it’s a tasting menu of complimentary flavors.

Personal

When we visit our clients at home, we are very aware of a certain intimacy that the client is sharing. We see an interior as a protecting layer of the human body – after skin and clothing – and we are very mindful of this personal shell.

On site

We often move furniture around during our first meeting. We re-arrange accessories, or hang up art differently. It shows clients that a lot can be done with their own items. This is the moment that interior design loses its highbrow undertone and becomes more accessible.

Happy

Our end goal is always a happy client, which is why we offer correct and competent delivery and assembly. We give clients items on trial and offer custom-made solutions. We look after every detail for the ideal result.

We also offer…

A product purchase always goes hand-in-hand with good advice. But even without a purchase our expertise can be utilized. We give advice on color, materialization, lighting and renovation plans. We make complete interior plans that include all aspects mentioned above. We always strive to be clear and transparent in advance about the size, effort and objective of a project.
Look at http://studioslow.nl for more info, vision, realized projects and disciplines.