4 Generaties

Jan de Jong | interieurs sinds 1899

Jan de Jong is meer dan alleen een designwinkel. Al meer dan een eeuw lang worden niet alleen de kneepjes van het vak, maar ook de zeer belangrijke normen en waarden van de De Jong familie doorgegeven aan elke nieuwe generatie eigenaars.
Toen hij de winkeldeuren voor het eerst opende in 1899, zette Jan de Jong meteen de toon voor deze familietradities. Als prominent persoon in de hechte gemeenschap, verkocht hij hooimatrassen en hielp hij mensen verhuizen of zelfs emigreren na de Eerste Wereldoorlog.

Hendrik de Jong

Als de pater familias in 1948 overlijdt en 5 van zijn kinderen in de zaak werken, breekt er een onzekere tijd aan over zijn opvolging. In 1952 wordt de zaak gesplitst en neemt zijn oudste zoon, Hendrik, de meubelafdeling over. Deze bouwt hij in de jaren daarna gestaag uit tot de huidige omvang.
De collectie bestond uit meubels van regionale en nationale meubelfabrikanten die hun oorsprong hadden in het degelijke ambachtswerk. Later werden hier vooral Scandinavische merken aan toegevoegd. Vakmanschap en degelijkheid waren kernwaarden voor Hendrik. Hij wist dat klanten zochten naar goede meubelen waar zij vervolgens jarenlang mee deden. Het complete interieur werd vaak in een keer gekocht, meestal na het trouwen. Het was dan ook niet zelden dat een sok met geld op tafel kwam bij betaling.

Pieter Jan de Jong

Na het overlijden van Hendrik in 1968 kwam zoon Pieter Jan aan het roer te staan. Hij was inmiddels al enkele jaren samen met zijn vader in de zaak werkzaam. Met een binnenhuisarchitectuur diploma in zijn zak, nam hij de winkel over met een frisse kijk. Design werd steed betaalbaarder en toegankelijk voor meer mensen. Pieter Jan verlegde de focus naar het ‘moderne interieur’ met toonaangevende, internationale merken en een ‘feel-good touch’. Hij was een van de eerste ondernemers in Nederland die Design een hoofdletter gaf.

Hendrik Pieter de Jong

In 2002 vond Pieter Jan het mooi geweest en gaf hij het stokje door aan de huidige eigenaars: zijn zoon, Hendrik Pieter, en zijn schoondochter, Christien Starkenburg. Tot op de dag van vandaag is de essentie van de winkel onveranderd gebleven. Jan de Jong staat nog steeds voor persoonlijk contact, één op één klantenrelaties en het creëren van een plek waar mensen zich welkom voelen en geïnspireerd vandaan komen. De huidige collectie is een getuigenis van Henk en Christien’s smaak en een eerbetoon aan de generaties die hen voorgingen.

Read me in English

Jan de Jong | interiors since 1899

Jan de Jong is more than an interior design store; core family traditions and values have been carried over from generation to generation for over a century. When he founded the store in 1899, Jan de Jong set the tone for these values. A prominent figure in the tight-knit community, he sold hay mattresses and helped people move or even immigrate after the First World War.

Hendrik de Jong

When the family’s patriarch passes away in 1948, the future of the store is uncertain until the eldest son, Hendrik, splits up the store and takes up ownership of the furniture department. He builds on the foundations that his father laid out for him and expands the store steadily to its current size. He expands the collection with pieces of regional and national manufacturers of durable craft furniture. Later, he adds mostly Scandinavian brands. Craftsmanship and durability are Hendrik’s core values; his clients want good furniture that would last them a lifetime. Buying a complete interior at once after marriage was common practice, just as paying with money that was saved up in a sock.

Pieter Jan de Jong

When Hendrik passed in 1968, his son Pieter Jan took over the business. Having a degree in interior architecture, he came in with fresh ideas. Design was becoming more affordable and accessible for more people. He shifted his focus to ‘the modern interior’ with leading international brands. His signature ‘feel-good’ touch became a staple in the store. He was a master at mixing and matching items that caught his eye from all over the world. For the first time, more attention was given to international modern Design with a capital D.

Hendrik Pieter de Jong

In 2002 Pieter Jan handed over management to Jan de Jong’s current owners: his son, Hendrik Pieter, and his daughter in law, Christien Starkenburg. To this day, the essence of the store’s values remains the same. Jan de Jong still stands for community, one-on-one client relationships and creating a place where people feel good, welcomed and inspired. Today, the collection is testament to Henk and Christien’s taste and an homage to all the generations that have gone before them.